دانلود تحقیق در مورد ، نمایشنامه، گفتگو، داستان، نمایش، شخصیت

ه وجود آمده است.(زرین کوب، 1388: 21و20) بر اساس سخنان دکتر زرین کوب میتوان دریافت ادبیات رابطهی تنگاتنگی با انسان، جامعه و عنصر اندیشه در کنار دیگر عناصر دارد. در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله با موضوع ، نمایشنامه، کشمکش، داستان، نویسنده، نمایش

دیگر جوانب درونی انسانی است.” (القط، 1978: 21و20) شخصیت وجود منحصر به فردی است که از طریق گفتار و عمل، خود را به مخاطب معرفی میکند و شخصیتی حقیقی است، نه به این دلیل که به مخاطب شبیه است؛ بلکه به این دلیل که قانع کننده است و ایجاد رضایت ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق درباره ، مالکان، کدخدا، روستا، روستائیان، روستاها

ل و یا توازی و تداخل کارکردها در سطح روستاها وجود دارد که برخی از آنها ریشه در مغشوش بودن سیاست دولت در مورد روستاها دارد.” (همان، ص 78) موضوع مهمی که در اینجا مطرح است، اینست که از گذشته‌های دور توجه قانون‌گذار در امر شورای شهر و روستا بر ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه با موضوع ضرر، ، فعل، حق، دادرسی، وقوع

سارت تعریف قانونی ندارد”17 و در ترمینولوژی حقوق فقط معانی کاربردی ضرر را ذکر می‌نمایند.18 و در کتاب تاریخ حقوق ضرر را یک ماهیت حقوقی معرفی و آرا مستفاد از خصوص قوانین اسلامی‌مطلق تجاوز مالی و غیر مالی می‌داند19 مرحوم آخوند خراسانی ضرر را در نقصان در نفس مال یا ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق در مورد ، سبب، ضرر، ضروری، معلوم، دخالت

مورد تا حدودی زیاد پیچیده است.ممکن است ضرر واحد ناشی از یک حادثه یا فعل یک شخص از میان حوادث و افعال اشخاص محدود به زیان دیده وارد شود ولی عامل و حادثهای که سبب ورود ضرر شده است. به طور تفصیل و مشخص معلوم نباشد اما انجام فعل توسط ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان نامه با موضوع ضرر، ، حقوق، حقوقی، جبران، مسئولیت

که بررسی کردیم، هیچ صاحب نظری وارد قلمرو ضرر در این مقوله نشده است. لذا یکی از خلاء‌های حقوق کنونی، پرداختن به این موضوع و تطابق مفاهیم جدید با تعاریف قدیم بوده است، به بیان دیگر، هدف اصلی، بررسی‌ ماهیت ضرر با رویکرد مسائل جدید بوده است. اینکه نوآوریهای افراد ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله درباره ضرر، ، فعل، حق، دادرسی، وقوع

ر را “اخلال به حق یا نفع مالی غیر”21 تعریف می‌نماید که این تعریف شامل ضرر مادی بود و ضرر معنوی را در برنمی‌گیرد. نامبرده برای تحقق ضرر دو شرط قائل است: 1) اخلال به نفع مالی یا حق غیر 2) محقق بودن اخلال و معتقد است نفع مزبور ممکن ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

تحقیق با موضوع ، سبب، ضرر، ضروری، مسئول، وقوع

و مجروح شود یا فوت کند، در این مورد مسلم است که چوپان توسط تیر یکی از افراد این گروه مصدوم شده است ولی معلوم نیست که تیر کدام یک از شکارچیان به او اصابت کرده است. در این مورد که سبب حادثه اجمالاً معین ولی تفصیلاً معلوم نیست، وجوهی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود مقاله درباره ضرر، ، حقوق، جبران، حقوقی، باشد،

د مشابه با مفهوم ضرر و مفاهیم خاص دیگر مثل دیه پرداخته است. 1- بیان مساله تحقیق: ضرر یکی از مباحث حوزه حقوق مدنی است که قدمت آن به اندازه شکل‌گیری فقه اسلامی می‌باشد، لیکن اغلب فقها به ذکر یک تعریف ساده از ضرر بسنده نموده‌اند و به دلیل عدم ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان نامه در مورد ، سهام، بورس، بهادار، تصمیمگیری، سرمایه

زیر بیان میشود.4- عوامل مالی نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیمگیری خرید سهام عادی میباشد.1-5- قلمرو تحقیق1-5-1- قلمرو موضوعی موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در قلمرو مباحث حسابداری، مدیریت مالی و تصمیمگیری قرار دارد. در این پژوهش به بررسی عوامل مالی و غیر مالی تأثیرگذار بر تصمیمگیری ادامه مطلب…

توسط 92، قبل